OGŁOSZENIE O NABORZE INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCYCH NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE

baner unia wsps

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej ogłasza rekrutację instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów WSPS w Dąbrowie Górniczej, prowadzone w ramach  projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci WSM w Sosnowcu będą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych od 01.12.2016 r. do 30.06.2018 r.

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 2), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w Biurze Projektu (Kancelaria WSPS w Dąbrowie Górniczej) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 30 grudnia 2016 r. do godz. 16.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni.Wniosek, który nie wpłynie  w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Do pobrania
CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ WSPS