REKRUTACJA STUDENTÓW NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE

baner unia wsps

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej ogłasza rekrutację dla studentów pilotażowych praktyk zawodowych na kierunkach pielęgniarstwo stacjonarne i ratownictwo medyczne  realizowanych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt: „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu studenci WSPS będą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w dwóch etapach:

  1. I edycja – w roku akademickim 2016/2017
  2. II edycja – w roku akademickim 2017/2018

W płatnych pilotażowych praktykach zawodowych mogą wziąć udział studenci WSPS spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów (Załącznik 1).

Wypełniony wniosek studenta o udział w projekcie należy złożyć w Biurze Projektu (Kancelaria WSPS) lub przesłać poczta tradycyjną w terminie do 30 stycznia 2017 r. do godz. 16. W przypadku przesłania drogą pocztowa decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

 

DO POBRANIA

 
CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ WSPS