Informacje dla absolwentów studiów podyplomowych

Szanowni Absolwenci Studiów Podyplomowych!

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych można odbierać 

w czasie dyżurów opiekuna studiów podyplomowych.

 

Dyżury w maju 2016r.:

Od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem 20 i 27 maja)

godz. 8.00 - 16.00

Soboty - 07 i 14 maja

godz. 8.00 - 13.00

CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ WSPS