Struktura Uczelni

KANCLERZ
Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego

 kanclerz

mgr Danuta Szopa

Wicekanclerz - mgr inż. Roman Szopa                                  Wicekanclerz - mgr inż. Anna Borecka
 

 rektor

Rektor
prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz

prorektor

Prorektor ds. Rozwoju i Dydaktyki

prof. dr hab. n. med. Witold Lukas

prorekto banys

Prorektor ds. Nauki

prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Banyś

 

p.o. Dziekana Wydziału Zdrowia i Nauk Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim

dr n. med. Dariusz Zawadzki 

Kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego

dr n. med. Dariusz Zawadzki 

 

„Co by było, gdyby ich nie było ?”