Studenci niepełnosprawni

Rzecznik Praw Studentów Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego

w Dąbrowie Górniczej:

 

mgr Jarosław Madowicz

  

Rzecznik Praw Studentów Niepełnosprawnych występuje w charakterze osoby wspomagającej studentów niepełnosprawnych w trudnościach dnia codziennego, jak i doradczej w zakresie praw osób niepełnosprawnych, m.in.:

  • rozpatruje trudne sytuacje między wykładowcami a studentem,
  • pomaga w sprawach zdrowotnych jako głos doradczy,
  • pomaga w sprawach organizacji toku studiów i organizacji praktyk,
  • pomaga przy wypełnianiu wniosków do PFRON i MOPS i innych,
  • pomaga w organizacji czasu wolnego oraz wypoczynku wakacyjnego.

Do najważniejszych zadań Rzecznika należy:

  • prowadzenie działań w celu zwiększenia dostępności studiowania w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej dla Osób Niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb,
  • krzewienie wiedzy o niepełnosprawności wśród studentów i pracowników Uczelni,
  • promowanie idei równości, przeciwdziałanie dyskryminacji,
  • aktywizacja studentów niepełnosprawnych i promowanie wśród nich idei samorządności.
CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ WSPS