Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA NA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE

  STUDIA "POMOSTOWE" płatne:
  PODANIE DO REKTORA - POBIERZ

  Dodatkowe dokumenty wymagane w dniu zapisu na studia:

 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą kraju przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego (zalegalizowane i opatrzone apostille),
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu),
 • 1 aktualna fotografia formatu 35x45mm zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • Zdjęcie w formie elektronicznej zapisane na płycie CD/DVD w formacie JPG o wymiarach 236x295 pikseli, rozdzielczość 300 piks/cal (identyczne ze zdjęciem w formie papierowej),
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Skierowanie można odebrać w Kancelarii WSPS przed zgłoszeniem się na badanie do lekarza medycyny pracy - POBIERZ TUTAJ
 • Kserokopia dyplomu pielęgniarza/pielęgniarki (oryginał do wglądu),
 • Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (do ewentualnego zwolnienia z praktyk zawodowych),
 • Kserokopie: zaświadczeń ukończonych kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji (oryginały do wglądu),
 • Kserokopia aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarza/pielęgniarki (oryginał do wglądu) – dotyczy osób posiadających w/w dokument,
 • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o miejscu zamieszkania - POBIERZ TUTAJ
 • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (nr konta 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690).
„Co by było, gdyby ich nie było ?”