Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Dokumenty wymagana do przyjęcia na kierunek PIELĘGNIARSTWO studia II stopnia

 • Podanie o przyjęcie na studia - POBIERZ TUTAJ
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą kraju przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego (zalegalizowane i opatrzone apostille),
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu),
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu (oryginały do wglądu) – w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
 • 1 aktualna fotografia formatu 35x45mm zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • Zdjęcie w formie elektronicznej zapisane na płycie CD/DVD w formacie JPG o wymiarach 236x295 pikseli, rozdzielczość 300 piks/cal (identyczne ze zdjęciem w formie papierowej),
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Skierowanie można odebrać w Kancelarii WSPS przed zgłoszeniem się na badanie do lekarza medycyny pracy - POBIERZ TUTAJ
 • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o miejscu zamieszkania - POBIERZ TUTAJ
 • Kserokopia dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego - w przypadku obcokrajowca,
 • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (wpłata na konto WSPS 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690),
„Co by było, gdyby ich nie było ?”