Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Dokumenty wymagane do przyjęcia na kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE

 • Podanie do Rektora o przyjecie do szkoły - POBIERZ TUTAJ,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły - w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu),
 • zdjęcia formatu 35mm x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem - 4 szt.,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku Ratownictwo medyczne. Skierowanie można odebrać w Kancelarii WSPS przed zgłoszeniem się na badanie do lekarza medycyny pracy, - POBIERZ TUTAJ
 • Oświadczenie - Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO - POBIERZ TUTAJ
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (nr konta 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690).
CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ WSPS