Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne - opłaty za kierunki

Wysokość opłat na kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE studia I stopnia:

Rodzaj opłaty   Kwota 
 Opłata rekrutacyjna 85 zł 
 Opłata wpisowa BRAK 
 Czesne za studia stacjonarne 2100 zł 
 Czesne za studia niestacjonarne 2100 zł
 Opłata wakacyjna 250 zł

Wysokość opłat na kierunku PIELĘGNIARSTWO studia I stopnia:

Rodzaj opłaty   Kwota 
 Opłata rekrutacyjna 85 zł 
 Opłata wpisowa BRAK 
 Czesne za studia stacjonarne 2000 zł 
 Opłata wakacyjna 250 zł

Wysokość opłat na kierunku PIELĘGNIARSTWO studia II stopnia:

Rodzaj opłaty   Kwota 
 Opłata rekrutacyjna 85 zł 
 Opłata wpisowa BRAK 
 Czesne za studia stacjonarne 2150 zł 
Czesne za studia niestacjonarne 2150 zł
 Opłata wakacyjna BRAK

Wysokość opłat na kierunku PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE ścieżki A, C, D:

Rodzaj opłaty   Kwota 
 Opłata rekrutacyjna 85 zł 
 Opłata wpisowa BRAK 
 Czesne za studia zaoczne

Ścieżka A płatna - 1850 zł

Ścieżka D płatna - 1950 zł

Ścieżka C płatna - 1900 zł

 Opłata wakacyjna BRAK

 Wysokość opłat na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE studia II stopnia:

Rodzaj opłaty   Kwota 
 Opłata rekrutacyjna  85 zł
 Opłata wpisowa  BRAK
 Czesne za studia niestacjonarne  1800 zł
 
 Opłata wakacyjna  250 zł
CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ WSPS