Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Informacje o kierunku Praca z chorymi w opiece paliatywnej

 

Czas trwania studiów: 2 semestry (260 godzin)

Koszt studiów: 1300 zł za semestr (dla absolwentów naszej uczelni zniżka).

  • Sylwetka Absolwenta: Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy w opiece paliatywnej dzieci i dorosłych. Uczestnicy poznają metody w sprawowaniu profesjonalnej pomocy w zakresie poprawy jakości życia chorych i ich rodzin w ostatnim okresie choroby. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
„Co by było, gdyby ich nie było ?”