Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Informacje o kierunku neurorehabilitacja

 opieka paliatywna

Czas trwania studiów: 3 semestry (420 godzin)

Koszt studiów: 1300 zł za semestr

 • Celem studiów jest przygotowanie uczestników do samodzielnego programowania i prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych osób po udarach mózgu, z uszkodzeniami pourazowymi mózgu i rdzenia kręgowego, z innymi schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Będą mogli również prowadzić zajęcia rehabilitacyjne z osobami ze schorzeniami obwodowego układu nerwowego, ze schorzeniami neurodegeneracyjnymi oraz ze stwardnieniem rozsianym. Będą umieli przeprowadzić trening relaksacyjny, a także wykorzystywać atreterapię, dogoterapię, hipoterapię w pracy z osobami wymagającymi opieki neurologicznej. Ważnym elementem uzyskanych na studiach podyplomowych umiejętności jest również prowadzenie zajęć neurorehabilitacyjnych z wykorzystaniem muzykoterapii.
 • Absolwenci będą potrafili prowadzić też zajęcia z rehabilitacji logopedycznej oraz nabędą dodatkowe kwalifikacje w zakresie rehabilitacji neurologicznej.
 • Studia kierowane są do osób, które mają wykształcenie medyczne (pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, rehabilitant), biologiczne lub pedagogiczne (pedagogikę specjalną).
 • Wymogiem podstawowym podjęcia tego rodzaju studiów jest posiadanie tytułu licencjata lub magistra.

Liczba punktów ECTS - 90

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
„Co by było, gdyby ich nie było ?”