Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Informacje o kierunku Kinezygerontoprofilaktyka

 opieka paliatywna

Czas trwania studiów: 3 semestry (395 godzin)

Koszt studiów: 1300 zł za semestr (dla absolwentów naszej uczelni zniżka).

  • Sylwetka Absolwenta:  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do samodzielnego programowania i prowadzenia zajęć ruchowych, profilaktycznych i leczniczych z osobami starszymi. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Ilość punktów ECTS - 90

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
„Co by było, gdyby ich nie było ?”