Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Zdrowie publiczne - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Czas trwania studiów: 3 semestry (350 godzin)
Koszt studiów: 1700 zł za semestr

 • Sylwetka absolwenta:
 • Absolwenci zostaną przygotowani do wszechstronnej oceny aspektów zdrowotnych warunków pracy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki BHP, wypadkowości, urazowości oraz możliwości kontroli i ochrony środowiska człowieka. Posiądą wiedzę z zakresu identyfikacji i oceny różnego rodzaju czynników szkodliwych, które występują w środowisku pracy (w tym w placówkach ochrony zdrowia), a także w otoczeniu. Nabędą także wiedzę z zakresu ograniczania wpływu tych czynników na zdrowie oraz na występowanie chorób zawodowych i cywilizacyjnych.
Poznają także zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w tym w sytuacjach kryzysowych (epidemia, zdarzenia masowe, katastrofy).
 • W programie studiów podyplomowych szczególny nacisk położono na identyfikację, analizę i ocenę poszczególnych typów zagrożeń, z jakimi można się spotkać w systemie ochrony zdrowia (oraz w innych działach gospodarki) - chodzi o zagrożenia mechaniczne, chemiczne, pożarowe, zagrożenia hałasem i drganiami, polami elektromagnetycznymi, zagrożenia biologiczne, zagrożenia aerozolami, zagrożenia pochodzące od różnego rodzaju urządzeń medycznych. Na podstawie dokonanej analizy i oceny danego typu zagrożenia absolwent nabędzie umiejętność ich ograniczania bądź usuwania ze środowiska pracy lub otoczenia.
 • Absolwenci tych studiów podyplomowych znajdą zatrudnienie nie tylko we wszystkich placówkach systemu ochrony zdrowia, ale również w tych wszystkich sektorach gospodarki, w których istotne są zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Liczba punktów ECST- 90

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
„Co by było, gdyby ich nie było ?”