Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia - przedmioty

 • LP. PRZEDMIOT GODZINY RAZEM PUNKTY ECTS 
   1  Ogólna teoria organizacji i zarządzania  16  4
   2  Socjologia zdrowia  12  3
  3 Prawo zdrowia publicznego 16 4
  4 Podstawy ekonomii zdrowia 16 4
  5 Polityka zdrowotna 24 5
  6 Promocja zdrowia 8 2
   7  Public relations w ochronie zdrowia  16  4
  8 Marketing usług zdrowotnych 16 4
  9 Środowiskowe uwarunkowania zdrowia 8 3
  10 System informacyjny w ochronie zdrowia 16 4
  11 Administracja i organizacja opieki zdrowotnej w Polsce 8 3
  12 Ubezpieczenia zdrowotne 8 3
  13 Zarządzanie w ochronie zdrowia 18 5
  14 Zarządzanie zasobami ludzkimi 12 3
  15 Metody i techniki stosowane w ocenie stanu zdrowia 16 4
  16 Seminarium dyplomowe 10 5
    RAZEM 220 60

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
„Co by było, gdyby ich nie było ?”