Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Statystyka i analiza danych medycznych

  • Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które wykorzystują statystykę w swojej pracy codziennej. Słuchacz pozna podstawowe metody statystyczne stosowane do analizy danych medycznych (i nie tylko). Pozna pakiet STATISTICA do analizy danych statystycznych. Nabyta wiedza pozwoli na przygotowywanie profesjonalnych sprawozdań statystycznych, na wyciąganie zależności z danych empirycznych oraz uzasadnianie ich wiarygodności. Pozwoli również na ocenę, w jakim stopniu uzyskane wyniki mogą zostać wykorzystane do formułowania prognoz rozwoju danego zjawiska w czasie.
  • Program studiów podyplomowych obejmuje takie zagadnienia, jak: podstawy rachunku prawdopodobieństwa, techniki wnioskowania statystycznego, testy istotności, testy nieparametryczne, planowanie eksperymentów w medycynie, analizę wariancji, analizę kanoniczną, analizę dyskryminacyjną, analizę skupień, analizę składowych głównych, analizę czynnikową i inne rodzaje analiz. Słuchacz uzyska wiedzę o obszarach zastosowań tych poszczególnych rodzajów analizy, a także zasady doboru odpowiednich dla danego zadania metod.

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
„Co by było, gdyby ich nie było ?”