Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Prawo w ochronie zdrowia

Czas trwania studiów - 2 semestry (210 godzin),

Koszt studiów - 1500 zł za semestr (PROMOCJA! Do końca października 1400 zł)

  • Sylwetka absolwenta:
  • Studia skierowane są do osób zainteresowanych lub związanych zawodowo z zagadnieniami prawa medycznego, zmianami prawnymi placówek świadczących usługi zdrowotne. Słuchaczami mogą być menadżerowie oraz pracownicy placówek systemu ochrony zdrowia, biegli sądowi i prawnicy zajmujący się problematyką ochrony zdrowia oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi, członkowie komisji lekarskich oraz komisji bioetycznych, przedstawiciele organów odpowiedzialności zawodowej, rzecznicy praw pacjenta, pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia.

Liczba punktów ECTS: 60

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
„Co by było, gdyby ich nie było ?”