Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Finansowanie w ochronie zdrowia

Czas trwania studiów: 2 semestry
Cena studiów: 1 300 zł za semestr

 • Adresaci studiów
 • Studia „Finansowanie w ochronie zdrowia” są adresowane do absolwentów rozmaitych kierunków medycznych (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni itp.) i ekonomicznych chcących zdobyć wiedzę dotyczącą mechanizmów finansowania świadczeń medycznych oraz do osób, które pracują lub będą pracować w ochronie zdrowia na stanowiskach administracyjnych lub kierowniczych. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z podstawową wiedzą ekonomiczną oraz zagadnieniami związanymi z redystrybucją środków finansowych w systemie ochrony zdrowia, a także przekazanie wiedzy dotyczącej zarządzania finansami przedsiębiorstwa jakim niewątpliwie jest każda placówka medyczna.
 • Profil absolwenta
 • Absolwent niniejszych studiów potrafi zidentyfikować rozmaite problemy dotyczące mechanizmów finansowania świadczeń medycznych. Ponadto posiada wiedzę na temat funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, zna jego wady i zalety, potrafi wskazać najważniejsze akty prawne dotyczące finansowania świadczeń przez NFZ, zna strukturę rynku usług zdrowotnych w Polsce. Posiada także wiedzę dotyczącą funkcjonowania ubezpieczeń zdrowotnych, zna podstawowe mechanizmy zarządzania finansami placówki medycznej oraz formy prawne, w jakich mogą funkcjonować świadczeniodawcy.
 • Absolwent studiów podyplomowych „Finansowanie w ochronie zdrowia” jest więc w pełni przygotowany do pracy na stanowiskach administracyjnych lub menadżerskich w placówkach medycznych, a także w urzędach administracji publicznej związanych z systemem ochrony zdrowia (NFZ, wydziały zdrowia w urzędach samorządowych) oraz w rozmaitych instytucjach zajmujących się ubezpieczeniami zdrowotnymi (sieci medyczne typu Medicover, LuxMed etc.).

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
„Co by było, gdyby ich nie było ?”