News

Akredytacja - pielęgniarstwo I stopnia

Na podstawie decyzji nr 68/V/2021 Ministra Zdrowia, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego Wydział Nauk Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim uzyskała akredtyację dla kierunku Pielęgniarstwo - studia I stopnia - na okres 3 lat

„CO BY BYŁO, GDYBY ICH NIE BYŁO ?”